Χάρτης Κατάταξη

feng

feng
Πόντοι:36
Θέση:758
Νικημένοι αντίπαλοι: 6.784 (661.)
Φυλή:
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 00:00-08:00


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του feng
429|559 36
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
https://gr.twstats.com/gr5/index.php?page=player&id=131985

Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 81