Χάρτης Κατάταξη

ΠΡΕΜΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΣΤΑΚΕΣ

ΠΡΕΜΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΣΤΑΚΕΣ
Συντεταγμένες: 491|484
Πόντοι: 10.010
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)