Χάρτης Κατάταξη

002 Kourkoutades

002 Kourkoutades
Συντεταγμένες: 484|484
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)