Χάρτης Κατάταξη

Bot.exe 11

Bot.exe 11
Συντεταγμένες: 490|493
Πόντοι: 10.208
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)