Χάρτης Κατάταξη

160. Σαρκοβορος πιγκουινος 13

160. Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Συντεταγμένες: 523|519
Πόντοι: 10.245
Παίκτης: King Armageddon94
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)