Χάρτης Κατάταξη

023 D.

023 D.
Συντεταγμένες: 481|504
Πόντοι: 10.223
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)