Χάρτης Κατάταξη

Α)057.AΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ

Α)057.AΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ
Συντεταγμένες: 483|530
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)