Χάρτης Κατάταξη

030 D.

030 D.
Συντεταγμένες: 475|495
Πόντοι: 10.220
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)