Χάρτης Κατάταξη

029. gabriel12

029. gabriel12
Συντεταγμένες: 524|473
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)