Χάρτης Κατάταξη

Bot.exe 04

Bot.exe 04
Συντεταγμένες: 488|491
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)