Χάρτης Κατάταξη

040 D.

040 D.
Συντεταγμένες: 486|499
Πόντοι: 9.744
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)