Χάρτης Κατάταξη

Endeavour

Endeavour
Συντεταγμένες: 465|520
Πόντοι: 9.744
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)