Χάρτης Κατάταξη

DEADTROOPER5

DEADTROOPER5
Συντεταγμένες: 467|473
Πόντοι: 9.968
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)