Χάρτης Κατάταξη

022

022
Συντεταγμένες: 515|537
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: mavs41365
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)