Χάρτης Κατάταξη

DEADTROOPER1

DEADTROOPER1
Συντεταγμένες: 468|475
Πόντοι: 10.228
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)