Χάρτης Κατάταξη

DEADTROOPER7

DEADTROOPER7
Συντεταγμένες: 466|478
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)