Χάρτης Κατάταξη

042 D.

042 D.
Συντεταγμένες: 499|541
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)