Χάρτης Κατάταξη

017 D.

017 D.
Συντεταγμένες: 504|541
Πόντοι: 10.475
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)