Χάρτης Κατάταξη

-*WannaTryMe.? 047

-*WannaTryMe.? 047
Συντεταγμένες: 530|479
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: Gerosss
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)