Χάρτης Κατάταξη

059 D.

059 D.
Συντεταγμένες: 498|544
Πόντοι: 9.745
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)