Χάρτης Κατάταξη

037. gabriel12

037. gabriel12
Συντεταγμένες: 536|474
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)