Χάρτης Κατάταξη

D008

D008
Συντεταγμένες: 536|527
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: mavs41365
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)