Χάρτης Κατάταξη

148.

148.
Συντεταγμένες: 532|531
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: King Armageddon94
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)