Χάρτης Κατάταξη

D009

D009
Συντεταγμένες: 536|526
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: mavs41365
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)