Χάρτης Κατάταξη

DEADTROOPER3

DEADTROOPER3
Συντεταγμένες: 467|471
Πόντοι: 9.750
Παίκτης: bilanden8
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)