Χάρτης Κατάταξη

181. gabriel12

181. gabriel12
Συντεταγμένες: 536|487
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)