Χάρτης Κατάταξη

149.

149.
Συντεταγμένες: 533|531
Πόντοι: 12.056
Παίκτης: King Armageddon94
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)