Χάρτης Κατάταξη

150.

150.
Συντεταγμένες: 533|532
Πόντοι: 12.111
Παίκτης: King Armageddon94
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)