Χάρτης Κατάταξη

056

056
Συντεταγμένες: 512|545
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: mavs41365
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)