Χάρτης Κατάταξη

089 D.

089 D.
Συντεταγμένες: 505|547
Πόντοι: 9.745
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)