Χάρτης Κατάταξη

Α)084.Χωριό βαρβάρων

Α)084.Χωριό βαρβάρων
Συντεταγμένες: 475|539
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)