Χάρτης Κατάταξη

067 D.

067 D.
Συντεταγμένες: 501|547
Πόντοι: 9.744
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)