Χάρτης Κατάταξη

060 D.

060 D.
Συντεταγμένες: 541|523
Πόντοι: 11.429
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)