Χάρτης Κατάταξη

001 variemai

001 variemai
Συντεταγμένες: 490|546
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: Σαρκοβορος πιγκουινος 13
Φυλή: Sicarios.
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)