Χάρτης Κατάταξη

046. gabriel12

046. gabriel12
Συντεταγμένες: 484|454
Πόντοι: 12.164
Παίκτης: gabriel12
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)