Χάρτης Κατάταξη

GALAXY FAR FAR AWAY 010

GALAXY FAR FAR AWAY 010
Συντεταγμένες: 538|532
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: ka ra kas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)