Χάρτης Κατάταξη

006.King of seles

006.King of seles
Συντεταγμένες: 536|535
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: menaritas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)