Χάρτης Κατάταξη

-*WannaTryMe.? 012

-*WannaTryMe.? 012
Συντεταγμένες: 539|484
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: Gerosss
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)