Χάρτης Κατάταξη

Α)003. mdermitz ξάδερφος Ντέμης

Α)003. mdermitz ξάδερφος Ντέμης
Συντεταγμένες: 483|547
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)