Χάρτης Κατάταξη

095 D.

095 D.
Συντεταγμένες: 506|551
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)