Χάρτης Κατάταξη

074 D.

074 D.
Συντεταγμένες: 549|522
Πόντοι: 10.232
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)