Χάρτης Κατάταξη

081 D.

081 D.
Συντεταγμένες: 506|553
Πόντοι: 9.860
Παίκτης: Arg.dimi
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)