Χάρτης Κατάταξη

Α)015.Τα ασυμμάζευτα

Α)015.Τα ασυμμάζευτα
Συντεταγμένες: 480|542
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)