Χάρτης Κατάταξη

011

011
Συντεταγμένες: 537|538
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: menaritas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)