Χάρτης Κατάταξη

073 WANDED ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΗΠΟΤΕ

073 WANDED ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΗΠΟΤΕ
Συντεταγμένες: 445|503
Πόντοι: 9.918
Παίκτης: spifas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)