Χάρτης Κατάταξη

Α)042.Σήκω χόρεψε κουκλί μου

Α)042.Σήκω χόρεψε κουκλί μου
Συντεταγμένες: 491|555
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)