Χάρτης Κατάταξη

gioda 505

gioda 505
Συντεταγμένες: 538|540
Πόντοι: 11.321
Παίκτης: gioda
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)