Χάρτης Κατάταξη

Α)052.

Α)052.
Συντεταγμένες: 493|556
Πόντοι: 10.160
Παίκτης: mimari
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)