Χάρτης Κατάταξη

049

049
Συντεταγμένες: 557|517
Πόντοι: 11.321
Παίκτης: menaritas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)