Χάρτης Κατάταξη

161 ΒΑΣΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ

161 ΒΑΣΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ
Συντεταγμένες: 442|514
Πόντοι: 9.922
Παίκτης: spifas
Φυλή: Sicarios
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)